Política – Ziclos Circular Economy

Política Sistema de Xestión da Calidade e o Medioambiente ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L., empresa dedicada a prestar servicios de asesoramento e intermediación relativos á Economía Circular, adáptase ás necesidades de Calidade e Medio Ambiente que demanda un mercado...

Comunicado a xestores e produtores

A Direción de ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L., a través do presente documento, quere informarlles que dispoñemos dun sistema de xestión de calidade e medioambiente implantado e certificado segundo a norma UNE EN-ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015 e dacordo con él...