Política – Ziclos Circular Economy

Mai 31, 2021

Política Sistema de Xestión da Calidade e o Medioambiente

ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L., empresa dedicada a prestar servicios de asesoramento e intermediación relativos á Economía Circular, adáptase ás necesidades de Calidade e Medio Ambiente que demanda un mercado cada vez máis competitivo. ZICLOS responde ao reto a través da mellora continua do servizo ofrecido a dito mercado, soportado polo Sistema Integrado de Xestión implantado en conformidade cos requisitos das Normas UNE EN-ISO 9001, UNE EN-ISO 14001.

A Dirección manifesta expresamente o seu compromiso de potenciar este Sistema de Xestión Integrado, co fin de lograr o cumplimento dos seguientes fines xerais:

  •  O obxetivo principal é a satisfacción do cliente, o control dos aspectos ambientais significativos da súa actividade e xestionar e realizar todas as súas actividades de forma segura.
  • O Sistema de Xestión está orientado hacia a mellora continua dos seus servizos e á prevención da contaminación. Os erros detectados deben ser utilizados para  aprender e eliminar as fontes ou causas que os provocaron.
  • Dotaranse os recursos necesarios para a obtención de Obxetivos e metas fixados.
  • A Dirección comprométese ao cumplimento dos requisitos legais aplicables e outros requisitos que a organización suscriba relacionados con clientes e terceiras partes interesadas e cos seus aspectos ambientais, en xeral co contexto da empresa, así como a disminuir los impactos ambientais negativos incidindo en comportamientos encamiñados a optimizar os consumos e residuos causados por nosa actividade.
  • A implantación de este Sistema de Xestión Integrado esixe a colaborción e participación de todos os niveis e para elo, a información, comunicación e formación son indispensables.

A Dirección de ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L. asegura que, a través de seu Plan de formación, a súa Política é entendida e aceptada por todo o persoal e está a disposición de todas as personas que traballan para a organización ou en nombre de ela, así como do público en xeral.