remake events green

¿organizas eventos? ¡este é o teu lugar!

¡A filososofía green”e o ecodeseño aterraron no mundo dos eventos!

Ao longo de estos anos deseñamos “greenpoints”e realizamos formaciónspara o persoal encargado dos puntos de reciclaxe dos eventos, tamén desenrrolamos tarefas de asesoramento e xestión de residuos.

deseño de greenpoints

Xestión de residuos

¡Minimizarás os potenciais impactos negativos ambientais! Deixando un beneficioso legado para a comunidade anfitriona e todos os involucrados.

Os nosos clientes