Zero Waste

Remake it green

Os nosos clientes aforraron...

O movemento Residuo Cero ou Zero Waste está enmarcado dentro do concepto de Economía Circular e ten como obxetivo principal reducir ao máximo a xeración de residuos, aquelos que se produzan serán destinados á reciclaxe evitando o seu depósito e incineración.

Ziclos conta con un equipo de especialistas en dirección e seguimento de Proxectos Zero Waste desenrolados en organizacións multinacionales.

Rentabilidade e competitividade van da man a través de xerar menos residuos e á optimización de costes, asegurando unha excelente trazabilidade e un 100% de cumplimiento dos requisitos legais.

ESTRATEXIA E METODOLOXÍA

%

de residuos foron reciclados

Os nosos clientes