Saltar ao contido

Accesibilidade

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://ziclos.com.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican de seguido.

Contido non accesible

O contido que se recolle de seguido non é accesible polo seguinte:

Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro: Existen elementos de estilo, como vídeos ou animacións utilizadas a modo de fondos que non son accesibles, a pesar de non afectar á accesibilidade do contido.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 17 de xaneiro de 2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo pola propia empresa.

Última revisión da declaración: 17 de xaneiro de 2023.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxerencia de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

  • Correo electrónico: ziclos@ziclos.com
  • Teléfonos: 981 061 962

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola empresa como unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra cos requisitos de accesibilidade ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade.

Procedemento de aplicación

A través deste procedemento poderá iniciar unha reclamación para coñecer e opoñerse aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou queixa, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar #de acordo con a decisión adoptada, ou expoñer as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos.

Contido opcional

A versión actualmente visible deste sitio web é de xaneiro de 2023 e nesa data fíxose a revisión do nivel de accesibilidade vixente naquel momento.

Entre outras adóptanse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

  • Utilización de texto alternativo nas imaxes
  • As ligazóns ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo
  • Uso dos estándares do W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.