Saltar ao contido

Servizos

Consultoría medioambiental, asesoramento legal, documentación, xestión de residuos, compra e venda de residuos, economía circular.

Consultoría medioambiental

Os nosos servizos están dirixidos a Pemes e grandes empresas que buscan reducir o seu impacto medioambiental.

Certificacións Zero Waste

Ziclos conta cun equipo de especialistas en dirección e seguemento de Proxectos Zero Waste desenvolvidos en organizacións multinacionais.

Compra de residuos

A venda de residuos supón un aforro económico e de materias primas e recursos enerxéticos ao reducir as emisións de CO2.

Xestión de residuos

Os residuos derivados da actividade empresarial requiren unha correcta xestión para cumprir coa lexislación vixente.

Formación

Implantar a concienciación ambiental no tecido produtivo da empresa é unha obriga para cumprir cos requisitos da lexislación vixente.