Saltar ao contido
Portada / Sustentabilidade, un “must” en 2023

Sustentabilidade, un “must” en 2023

  Sustentabilidade

  Sustentabilidade, un “must” en 2023

  O ano 2022 marcou a historia por acontecementos como a guerra de Ucraína, a crise enerxética e alimentaria, a inflación ou  o incremento da queima de carbón e os combustibles fósiles. Atopámonos nun escenario geoestratégico marcado negativamente polas exportacións a Asia, Rusia, Ucraína e EEUU. Estes feitos repercutiron tamén negativamente nas emisións de CO2, no último ano visibilizouse notablemente a aceleración do cambio climático, sendo o último verán o máis caloroso e seco da historia.

  Baixo este paradigma as institucións falaron e lexislaron para frear a crise climática e acelerar a transición cara á Economía Circular.

  Cales son os retos ambientais aos que nos enfrontamos neste 2023?

  En canto a lexislación ambiental o panorama preséntase así:

  No 2023 está previsto que entre en vigor da nova Lei europea de debida dilixencia na cadea de subministración para previr as violacións dos dereitos humanos e da lexislación ambiental. A normativa aplicarase en todos os países europeos e obrigará a realizar controis estritos.

  Ademais, en paralelo á aprobación da Lei, en España, o Ministerio de Asuntos Sociais e Axenda 2030 iniciou os trámites para a elaboración do futuro “Anteproxecto de Lei de protección dos dereitos humanos, da sustentabilidade e da dilixencia debida nas actividades empresariais transnacionales”. Esta lei require con carácter xeral a obrigación das empresas españolas de respectar os dereitos humanos e ambientais nas actividades desenvolvidas ao longo das súas cadeas globais de valor.

  O pasado 1 de xaneiro entrou en vigor o “Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables”, o cal gravará a fabricación, importación ou adquisición intracomunitaria dos envases plásticos que non sexan reutilizables.

  Este imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables é un instrumento económico  que busca incentivar a economía circular, reducindo a xeración de residuos e fomentando a reciclaxe dos residuos plásticos, contribuíndo á circularidade deste material. Este Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables é un tributo de natureza indirecta que recae sobre a utilización no territorio español de envases que, contendo plástico, non son reutilizables.

  A base impoñible de o Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables estará constituída exclusivamente pola cantidade de plástico non reciclado, expresada en quilogramos, incorporada aos devanditos produtos. O tipo impositivo será de 0,45 € por kg.

  Desde o 1 de xaneiro de 2023 tamén entrou en vigor e o imposto sobre o depósito de residuos en entulleiras, a incineración e a coincineración de residuos, outra das medidas introducidas para incentivar a economía circular. Aplícase o tributo aos tratamentos de residuos finalistas, gravando a entrega de residuos para a súa eliminación en entulleiras e a eliminación ou valorización enerxética en instalacións de incineración e de coincineración.

  Este imposto substitúe aos anteriormente vixentes en comunidades autónomas, a súa base impoñible é o peso do residuo depositado na entulleira, incinerado ou coincinerado e as súas exclusións do ámbito do imposto son as emisións á atmosfera, residuos radioactivos, augas residuais etc.

  Non nos esquezamos de que Europa obrigará a separar os residuos orgánicos antes de que acabe este ano, o modelo que se empregará aínda está por determinar.

  Cales son as claves?

  Este novo ano a adaptación do produto e os servizos ás novas necesidades ambientais do mercado son:

  📦 packaging

  ♻️ ecodeseño

  🛻 transporte

  📋 lexislación

  Será necesario dominar e enfocar as nosas estratexias de sustentabilidade en función destas claves para alcanzar os mellores resultados para a empresa nos próximos meses.

  Tes dúbidas?

   Enche este sinxelo formulario e poñerémonos en contacto contigo o antes posible.