Saltar ao contido
Portada / Memoria Anual de Residuos

Memoria Anual de Residuos

  Memoria anual de residuos

  A Lei 07/2022 establece que os produtores iniciais e as persoas físicas ou xurídicas rexistradas que xeren máis de 10 toneladas de residuos non perigosos ao ano deben dispoñer dun arquivo electrónico.

  Este arquivo debe conter:

  · Información detallada sobre a cantidade, natureza e orixe do residuo xerado.

  · Destinos previstos dos residuos resultantes.

  · Frecuencias de recollida.

  Antes do 1 de marzo, quen realice operacións de recollida e tratamento de residuos, así como os produtores de residuos perigosos deben enviar unha memoria resumen da información contida no arquivo á comunidade autónoma correspondente.

  As figuras encargadas de realizar estas xestións son:

  · Produtores e os xestores de residuos perigosos

  · Transportistas, negociantes e axentes de residuos perigosos

  Aínda que a elaboración das memorias pode resultar difícil debido á complexidade dos datos de residuos, a falta dun modelo estatal e a presenza de datos en diferentes plantas ou repositorios, figúralas representantes deben presentar a memoria á comunidade onde presentasen a comunicación.

  A memoria anual debe ser enviada á comunidade autónoma correspondente ou entidade local en caso de residuos de competencia local, cabe destacar a importancia de cumprir cos prazos estipulados para evitar sancións e multas.

  Actualmente a Memoria Anual é un requisito fundamental para o sector de residuos.

  Con todo, existen varios factores que poden dificultar a súa elaboración, para superalos e cumprir coa normativa é importante contar con ferramentas e estratexias que permitan recompilar, procesar e presentar a información de maneira clara e precisa, adaptada aos requisitos de cada comunidade autónoma e de cada proxecto ou empresa.

  En Ziclos Circular Economy contamos con ferramentas que nos permiten almacenar información sobre cantidade, natureza, orixe e destino dos residuos para poder facilitar este trámite burocrático.

  Necesitas axuda coa Memoria Anual?