Saltar ao contido
Portada / Política · Ziclos Circular Economy

Política · Ziclos Circular Economy

  contenedor

  ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L., empresa dedicada a prestar servizos de asesoramento e intermediación relacionados coa Economía Circular, adáptase ás necesidades de Calidade e Medio Ambiente que demanda un mercado cada vez máis competitivo.

  ZICLOS CIRCULAR ECONOMY S.L responde o reto mediante a mellora continua do servizo que ofrece ao devandito mercado, apoiado no Sistema Integrado de Xestión implantado conforme aos requisitos das normas UNE EN-ISO 9001 e UNE EN-ISO 14001.

  A Dirección manifesta expresamente o seu compromiso de potenciar este Sistema Integrado de Xestión para a consecución dos seguintes propósitos xerais: Ten como obxectivo principal a satisfacción do cliente, o control dos aspectos ambientais significativos da súa actividade, e a xestión e realización de todas as súas actividades de forma segura.

  O Sistema de Xestión está orientado á mellora continua dos seus servizos xa a prevención da contaminación.

  Os fallos detectados deben utilizarse para coñecer e eliminar as fontes ou causas que as xeraron. Os obxectivos e metas marcados serán obxecto de seguimento, e dotaranse dos recursos necesarios para conseguir uns resultados acordes coa nosa política ambiental.

  A dirección comprométese a cumprir cos requisitos legais aplicables e outros requisitos subscritos pola organización relacionados cos clientes e terceiros interesados e os seus aspectos ambientais, en xeral co contexto da empresa, así como a reducir os impactos ambientais negativos enfocándose en comportamentos encamiñados a optimizar os consumos e residuos que xera a nosa actividade.

  A implantación deste Sistema Integrado de Xestión require da colaboración e participación de todos os niveis, e para iso son imprescindibles a información, a comunicación e a formación. A Dirección de ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L. asegura que, a través do seu Plan de Formación, a súa Política é entendida e aceptada por todo o persoal e está dispoñible para todas as persoas que traballan para a organización ou no seu nome, así como para o público en xeral.